Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Boornbergum-Kortehemmen
 
 
Wat voor gemeente zijn wij Wat voor gemeente zijn wij

 

Onze gemeente heeft God leren kennen in Jezus Christus, haar Heer.
Zij hoopt een gemeente te zijn met een open oog en open oor voor de zaken die spelen in de samenleving dichtbij en wereldwijd.


Haar kerk-zijn heeft een breed dak, waaronder ieder die dat wil mag komen schuilen. Wij zijn maar een kleine gemeente, maar juist hierin ligt ook onze kracht: een grote onderlinge verbondenheid.


De kerkenraad bestaat uit twaalf leden: twee jeugdouderlingen (duo functie), vier ouderlingen (waarvan 1 duo funtie), vier diakenen (waarvan 1 duo funtie) en  twee ouderling/kerkrentmeesters. 
De ouderlingen krijgen steun bij hun werkzaamheden van een aantal contactpersonen.
Hoogtepunten in ons gemeenteleven zijn de viering van de Stille Week, Pasen, compleet met Paasontbijt voor de hele gemeente, de jaarlijkse gemeentezondag in september en een laagdrempelige Kerstavonddienst voor het hele dorp gezamenlijk met de vGKN Kerk.

Graag nodigen wij u uit om eens bij ons binnen te lopen.

terug
 
 
 
 
Nieuws van de kerkrenrmeester, Collectebonnen
meer
 
Gesprekskring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.