Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Boornbergum-Kortehemmen
 
 
Collecte doel Collecte doel

WAAR COLLECTEREN WE VOOR

18 november: KSG dienst De collecte is deze keer bestemd voor het zendingsproject van Basisschool ‘By de Boarne’. De school zet zich in voor de gehandicaptenschool van Ann Njeri in Nairobi-Ruai in Kenia. Een prachtig project waar kinderen met een beperking liefdevol worden verzorgd en opgevangen.

25 november: Laatste zondag van het kerkelijk jaar
De collecte is bestemd voor het eigen plaatselijk werk. 

U kunt ook bijdragen aan de bovenstaande collectedoelen door een bedrag over te maken naar het rekeningnummer van de diaconie NL 11 RABO 0309049520 o.v.v. de datum en het collectedoel. 
 
Collectebonnen:
U kunt in de kerk bij de ‘inzameling van de gaven’ ook collectebonnen in de ponkjes doen in plaats van geld. Er zijn bonnen van E 0,50 en  E 1,00 en E 2,00.
De bonnen zijn verkrijgbaar door geld over te maken naar rekeningnummer
NL 55 RABO 037 371 65 91 Vermeld daarbij welke bonnen u wilt en hoeveel stuks.
 


 

terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.