Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Boornbergum-Kortehemmen
 
 
Collecte doel Collecte doel
WAAR COLLECTEREN WE VOOR

Informatie over de collecten in Februari

ZONDAG 11 FEBRUARI 2024 KERK IN ACTIE Noodhulp Griekenland
Opvang voor gestrande vluchtelingen
Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden deze mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek.

Meer lezen: kerkinactie.nl/Griekenland

ZONDAG 18 FEBRUARI 2024 KERK IN ACTIE VEERTIGDAGENTIJD
Nederland
Omzien naar gevangen
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere celstraf uit. Jezus vraagt ons niet om te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen, hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

Meer lezen: kerkinactie.nl/gevangenen

ZONDAG 3 MAART 2024 VEERTIGDAGENTIJD
150 Jaar Lepra Zending
Wereld lepradag 2024
Het jaar 2024 is een bijzonder jaar voor Leprazending. In 1874, 150 jaar geleden startte Wellesley Bailey met het leprawerk. Al 150 jaar mogen we, als navolgers van Jezus dit werk doen. We mogen Gods handen zijn in de zorg om leprapatiënten. Helaas is lepra nog geen geschiedenis: nog dagelijks vinden besmettingen plaats en worden nieuwe leprapatiënten gevonden. Maar dat hoeft niet meer: Lepra kan overwonnen worden! Op dit moment komen er ieder jaar nog zo’n 200.000 nieuwe leprapatiënten bij. Velen van hen worden nog steeds te laat ontdekt en hebben dan al onomkeerbare handicaps opgelopen. Door iedere nieuwe leprapatiënt, ook hun naasten (familie, buren etc) een medicijnkuur te geven kunnen we voorkomen dat de ziekte wordt doorgegeven. In de komende 10 jaar willen we zover zijn dat er geen nieuwe besmettingen meer plaatsvinden. Deze visie wordt door alle lepra-organisaties over de hele wereld gedragen onder de titel ‘Zero Transmission’: geen besmettingen meer!

Meer lezen: www.leprazending.nlCOLLECTEN VOOR DE KERK (KERKRENTMEESTERS)
U kunt bijdragen voor de KERK (kerkrentmeesters) overmaken naar het rekeningnummer van de kerk: NL 55 RABO 0373 7165 91
DIACONIE
U kunt ook bijdragen aan de onderstaande diaconale collectedoelen door een bedrag over te maken naar het rekeningnummer van de diaconie: NL 11 RABO 0309049520 o.v.v. de datum en het collectedoel.


 

Collectebonnen
U kunt in de kerk bij de ‘inzameling van de gaven’ ook collectebonnen in de ponkjes doen in plaats van geld.
Er zijn bonnen van € 1,00 en € 2,00.
De bonnen zijn verkrijgbaar door geld over te maken naar rekeningnummer
NL 55 RABO 0373716591
Vermeld daarbij welke bonnen u wilt en hoeveel stuks.
Er zijn vellen met 20 stuks van 1 eurobonnen (20 euro) en bladen van 20 stuks van 2 eurobonnen (40 euro)
De bonnen liggen naderhand klaar in de consistorie van de kerk. 

terug
 
 
 
 
Cantorij
meer
 
Lezing duurzaamheid
meer
 
Nieuws van de kerkrenrmeester, Collectebonnen
meer
 
Gesprekskring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.