Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Boornbergum-Kortehemmen
 
 
Collecte doel Collecte doel

WAAR COLLECTEREN WE VOOR


20 mei: Pinksteren: Collecte kerk in Actie ( Zending) ( Bijbel)onderwijs op het platteland in Bangladesh.
Veel christenen in Bangladesh braken met het hindoe-geloof om christen te worden. Zij zijn kasteloos, arm en kunnen nauwelijks lezen of schrijven. Ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. De kerk in het district Mymensingh (MCCP) ondersteunt kleine, jonge kerkgemeenschappen om tot bloei te komen, en ondersteunt gemeenteleden om hun leefomstandigheden te verbeteren. Zo biedt MCCP gemeenteleden onderwijs, vak trainingen en microkredieten om hun inkomen te vergroten. Dankzij alfabetisering kunnen zij bovendien zelf de Bij bel lezen. Voorgangers worden toegerust voor het kerkenwerk. Op de zondagsschool krijgen kinderen bijbelonderwijs. Verder organiseert MCCP huiswerkbegeleiding en kinderkampen. Collecteer juist met Pinksteren, zodat MCCP in 2018 twintig lokale kerken kan ondersteunen om bloeiende gemeenschappen van hoop te zijn.
 
U kunt ook bijdragen aan de bovenstaande collectedoelen door een bedrag over te maken naar het rekeningnummer van de diaconie NL 11 RABO 0309049520 o.v.v. de datum en het collectedoel. 
 
Collectebonnen:
U kunt in de kerk bij de ‘inzameling van de gaven’ ook collectebonnen in de ponkjes doen in plaats van geld. Er zijn bonnen van E 0,50 en  E 1,00 en E 2,00.
De bonnen zijn verkrijgbaar door geld over te maken naar rekeningnummer
NL 31 FVLB 06 35 80 84 63 Vermeld daarbij welke bonnen u wilt en hoeveel stuks.
 


 

terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.