Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Boornbergum-Kortehemmen
 
 
Floreant Deo Floreant Deo
Floreant Deo, werkgroep voor symbolische bloemschikkingen.

Binnen onze gemeente is een groep mensen actief die met kerkelijke hoogtijdagen symbolische bloemschikkingen verzorgt in de kerk. De naam van deze werkgroep is ‘Floreant Deo’ wat betekent: ‘Mogen zij bloeien voor God’. Floreant Deo is in 1996 opgericht door onze toenmalige predikante ds. Fokje Haverschmidt. Met name in de Adventstijd, laatste zondag van het kerkelijk jaar, rond Kerst, in de Veertigdagentijd, rond Pasen, op Hemelvaart en Pinksteren en op Bid- en Dankdag worden er schikkingen gemaakt.

Wat is symbolisch bloemschikken. Door de eeuwen heen hebben bloemen mensen aangesproken. Ook in de geschiedenis van het christendom hebben bloemen, planten en bomen een functie gekregen in het geloof van mensen. Al in de middeleeuwen was het een gewoonte, om tijdens de naamdagen van heiligen, bloemen in de kerk te zetten. Veel volksnamen van bloemen en planten die in de periode van de naamdag van een bepaalde heilige bloeiden, kregen dan ook een naam die verwees naar de betreffende heilige. Bijvoorbeeld Johanneskruid en Teunisbloem. Bij het symbolisch bloemschikken gaat het erom, door bewust gebruik te maken van christelijke kleurensymboliek, bepaalde bloemen, vormen en materialen, de essentie van een Bijbeltekst weer te geven en iets toe te voegen aan de liturgie. Bloemschikken, speciaal bedoeld voor liturgie en bezinning. Iets om naar te kijken, van te genieten en om door geïnspireerd te raken.

De werkgroep bestaat momenteel uit 6 personen. Dit zijn; Renske Bosgra, Anneke de Vlugt, Neely Rodenhuis, Janke Hiemstra, Lien Zuiderveld, Hinke Brendeke, Martje Minnesma, en Hennie de Boer.

Tweemaal per jaar wordt er vergaderd om de plannen voor de komende tijd te bespreken. Daarnaast worden er uitstapjes ondernomen (heel gezellig!!!) Verder worden er workshops voor de Kerst en Pasen georganiseerd, ook voor niet leden. Dit alles om de kennis te vergroten en de onderlinge band te versterken. Met Kerst wordt de kerstboom in de kerk van Boornbergum door deze groep versierd.

Nieuwe leden zijn van harte welkom!!!!. Groene vingers zijn absoluut niet noodzakelijk.

Naast de werkgroep "Floreant Deo" verzorgen een aantal gemeenteleden de zondagse bloemengroet. Ook deze groep kan heel goed wat versterking gebruiken.

Als u mee wilt doen met één van deze activiteiten, dan kunt u zich opgeven bij Neely Rodenhuis tel. 382965) of Renske Bosgra (tel. 381241)
terug
 
 
 
 
Nieuws van de kerkrenrmeester, Collectebonnen
meer
 
Gesprekskring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.