Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Boornbergum-Kortehemmen
 
 
Uitleg bloemschikking Pasen 2019 Uitleg bloemschikking Pasen 2019

Foto's zijn te zien in fotoalbum!


SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN: VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN 2019
Eerste zondag in de Veertigdagentijd, 10 maart 2019

Inleiding:
‘Een nieuw begin’.
In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin.
Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken.
En dat we zijn liefde mogen delen met anderen.

‘Een nieuw begin’. -- Dat is het thema dat ons in deze tijd bepaalt bij de lezingen,
bij de collecten van Kerk in Actie, en bij ons eigen leven.
De symbolische bloemschikkingen deze weken tot en met Pasen beelden dit thema ook uit.

De basis voor de bloemschikkingen is het getal 8.
We zien steeds 8 flessen staan, in een bepaald patroon gerangschikt.

Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang
van wat oud is naar iets nieuws. Op de achtste dag begint, na 7 dagen, een nieuwe week.
De achtste dag wordt ook wel Opstandingsdag genoemd.

De 8 flessen worden deels bekleed door riet en grasstengels.
Het water in de flessen is zichtbaar tussen de grassen. Water staat voor iets dat nieuw leven geeft.
En ook de keuze voor riet is symbolisch. Riet staat voor buigzaamheid, meebewegen.

De Veertigdagentijd is een periode om mee te bewegen op het getij van het liturgische jaar.
Een periode om je te buigen over je leven, dingen opnieuw te bekijken, een tijd van groei en ommekeer, van keuzes overwegen, van de goede weg kiezen.
Zoals het Exodusverhaal over de doortocht door de Rietzee vertelt over het nemen van
onbekende wegen voordat je kunt komen naar het nieuwe begin.

Uitleg bij de bloemschikking:
In de schikking op deze 1e zondag in de Veertigdagentijd worden de 8 flessen
geplaatst in een cirkel.
De cirkel wordt hier gebruikt als symbool voor de aarde.
De flessen worden onderling verbonden door klimopranken die samen een krans van solidariteit vormen. En in de flessen staan bloemen te bloeien.

De bloemschikking verwijst naar het verhaal van ‘de verzoeking in de woestijn’,
als Jezus 40 dagen in de woestijn verblijft om te vasten en zich op zijn taak te bezinnen.
Daar moet hij waarmaken dat Hij als de nieuwe Adam standhoudt wanneer Hij wordt aangevochten. Dat hij trouw blijft aan God en solidair met de mensen.
De naam ‘Adam’ is ontleend aan ‘Adamah’, een Hebreeuws woord dat ‘aarde’ betekent.
God vormde de mens uit het stof van de aarde.
Jezus, een veelbelovend nieuw begin, als geliefde zoon van God en nieuwe Adam.

Meditatieve tekst:
Steeds weer anders
Zo vertrouwd als Hij mij is,
zo vreemd blijft Hij mij,
ik volg Hem
maar volgen kan ik Hem niet. 
 
In de kring verbonden
door ranken van trouw 
voor een nieuw begin.
SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN: VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN 2019
Biddag, woensdag 13 maart 2019

Inleiding:
‘Een nieuw begin’.
In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin.
Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken.
En dat we zijn liefde mogen delen met anderen.

‘Een nieuw begin’. -- Dat is het thema dat ons in deze tijd bepaalt bij de lezingen,
bij de collecten van Kerk in Actie, en bij ons eigen leven.
De symbolische bloemschikkingen deze weken tot en met Pasen beelden dit thema ook uit.

De basis voor de bloemschikkingen is het getal 8.
We zien steeds 8 flessen staan, in een bepaald patroon gerangschikt.

Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang
van wat oud is naar iets nieuws. Op de achtste dag begint, na 7 dagen, een nieuwe week.
De achtste dag wordt ook wel Opstandingsdag genoemd.

De 8 flessen worden deels bekleed door riet en grasstengels.
Het water in de flessen is zichtbaar tussen de grassen. Water staat voor iets dat nieuw leven geeft.
En ook de keuze voor riet is symbolisch. Riet staat voor buigzaamheid, meebewegen.

De Veertigdagentijd is een periode om mee te bewegen op het getij van het liturgische jaar.
Een periode om je te buigen over je leven, dingen opnieuw te bekijken, een tijd van groei en ommekeer, van keuzes overwegen, van de goede weg kiezen.
Zoals het Exodusverhaal over de doortocht door de Rietzee vertelt over het nemen van
onbekende wegen voordat je kunt komen naar het nieuwe begin.

Uitleg bij de bloemschikking:
Vandaag, op deze ‘biddag voor gewas en arbeid’ staan de flessen in de bloemschikking
in de vorm van een cirkel.
De cirkel symboliseert de gemeente die samenkomt om te bidden,
de bloemen in de flessen zijn als de gebeden die omhoog worden geheven.

Biddag is een oefenplek voor het gebed, waar we als gemeente van Christus bidden voor de aarde
en al haar bewoners, waar we de kring sluiten, de handen ineen, om samen verantwoordelijkheid
te dragen voor elkaar en voor de wereld om ons heen.

Meditatieve tekst:
Geef ons elkaar tot licht en liefde,
waarmee het donker wordt weerstaan.
En zingend gaan wij door het duister
tezamen op uw morgen aan! (Lied 267: 4)


SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN: VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN 2019
Tweede zondag in de Veertigdagentijd, 17 maart 2019

Inleiding:
‘Een nieuw begin’.
In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin.
Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken.
En dat we zijn liefde mogen delen met anderen.

‘Een nieuw begin’. -- Dat is het thema dat ons in deze tijd bepaalt bij de lezingen,
bij de collecten van Kerk in Actie, en bij ons eigen leven.
De symbolische bloemschikkingen deze weken tot en met Pasen beelden dit thema ook uit.

De basis voor de bloemschikkingen is het getal 8.
We zien steeds 8 flessen staan, in een bepaald patroon gerangschikt.

Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang
van wat oud is naar iets nieuws. Op de achtste dag begint, na 7 dagen, een nieuwe week.
De achtste dag wordt ook wel Opstandingsdag genoemd.

De 8 flessen worden deels bekleed door riet en grasstengels.
Het water in de flessen is zichtbaar tussen de grassen. Water staat voor iets dat nieuw leven geeft.
En ook de keuze voor riet is symbolisch. Riet staat voor buigzaamheid, meebewegen.

De Veertigdagentijd is een periode om mee te bewegen op het getij van het liturgische jaar.
Een periode om je te buigen over je leven, dingen opnieuw te bekijken, een tijd van groei en ommekeer, van keuzes overwegen, van de goede weg kiezen.
Zoals het Exodusverhaal over de doortocht door de Rietzee vertelt over het nemen van
onbekende wegen voordat je kunt komen naar het nieuwe begin.

Uitleg bij de bloemschikking:
In de schikking op deze 2e zondag in de Veertigdagentijd worden de 8 flessen
geplaatst in de vorm van het Griekse kruis, een kruis met 4 gelijke armen die elkaar in het midden snijden. De Griekse letter chi heeft die vorm.
De chi is de eerste letter van het woord Christus, een van de namen voor Jezus.
Een uitbottende lentetak groeit in het midden van het kruis, als teken van hoop.

De bloemschikking verwijst naar het verhaal van de verheerlijking van Jezus op de berg, waarin ons even een blik wordt gegund op de eeuwigheid, de volheid van de tijden, een prachtig visioen.
Hier begint Jezus aan zijn uittocht, een weg die door het diepste dal heen gaat.
Een weg van uittocht door water en woestijn.

Meditatieve tekst:
Het valt niet mee
om de berg te moeten beklimmen. 
Het liefst zouden we een weg willen kiezen
met minder inspanning en weerstand.
 
Acht
verbonden door de lijnen
van het Griekse kruis
verheerlijkt op de berg
Christus
een moeilijke weg te gaan
en een visioen op een nieuw begin.
SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN: VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN 2019
Derde zondag in de Veertigdagentijd, 24 maart 2019

Inleiding:
‘Een nieuw begin’.
In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin.
Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken.
En dat we zijn liefde mogen delen met anderen.

‘Een nieuw begin’. -- Dat is het thema dat ons in deze tijd bepaalt bij de lezingen,
bij de collecten van Kerk in Actie, en bij ons eigen leven.
De symbolische bloemschikkingen deze weken tot en met Pasen beelden dit thema ook uit.

De basis voor de bloemschikkingen is het getal 8.
We zien steeds 8 flessen staan, in een bepaald patroon gerangschikt.

Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang
van wat oud is naar iets nieuws. Op de achtste dag begint, na 7 dagen, een nieuwe week.
De achtste dag wordt ook wel Opstandingsdag genoemd.

De 8 flessen worden deels bekleed door riet en grasstengels.
Het water in de flessen is zichtbaar tussen de grassen. Water staat voor iets dat nieuw leven geeft.
En ook de keuze voor riet is symbolisch. Riet staat voor buigzaamheid, meebewegen.

De Veertigdagentijd is een periode om mee te bewegen op het getij van het liturgische jaar.
Een periode om je te buigen over je leven, dingen opnieuw te bekijken, een tijd van groei en ommekeer, van keuzes overwegen, van de goede weg kiezen.
Zoals het Exodusverhaal over de doortocht door de Rietzee vertelt over het nemen van
onbekende wegen voordat je kunt komen naar het nieuwe begin.

Uitleg bij de bloemschikking:
In de schikking op deze 3e zondag in de Veertigdagentijd worden de 8 flessen twee aan twee geplaatst in een open ellips zodat er de suggestie van een oog ontstaat. De primulaplantjes doen denken aan ogen. De sierlijk groene grassen versterken het beeld van inkeer.

De bloemschikking verwijst naar Lucas 13, naar de oproep van Jezus om tot inkeer te komen.
De bedoeling van ons leven is dat we vrucht dragen, dat wij iets kunnen betekenen voor anderen. Wij worden uitgenodigd tot een nieuw begin. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Wij zijn een vijgenboom, God is de tuinman.
Met eindeloos veel geduld en liefde wacht God op een nieuw begin: bloesem en vrucht. 

Meditatieve tekst:
Zie de bloeiende takken
een eerste teken 
lente die komen gaat
hoopvol
nieuw begin


SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN: VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN 2019
Vierde zondag in de Veertigdagentijd, 31 maart 2019

Inleiding:
‘Een nieuw begin’.
In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin.
Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken.
En dat we zijn liefde mogen delen met anderen.

‘Een nieuw begin’. -- Dat is het thema dat ons in deze tijd bepaalt bij de lezingen,
bij de collecten van Kerk in Actie, en bij ons eigen leven.
De symbolische bloemschikkingen deze weken tot en met Pasen beelden dit thema ook uit.

De basis voor de bloemschikkingen is het getal 8.
We zien steeds 8 flessen staan, in een bepaald patroon gerangschikt.

Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang
van wat oud is naar iets nieuws. Op de achtste dag begint, na 7 dagen, een nieuwe week.
De achtste dag wordt ook wel Opstandingsdag genoemd.

De 8 flessen worden deels bekleed door riet en grasstengels.
Het water in de flessen is zichtbaar tussen de grassen. Water staat voor iets dat nieuw leven geeft.
En ook de keuze voor riet is symbolisch. Riet staat voor buigzaamheid, meebewegen.

De Veertigdagentijd is een periode om mee te bewegen op het getij van het liturgische jaar.
Een periode om je te buigen over je leven, dingen opnieuw te bekijken, een tijd van groei en ommekeer, van keuzes overwegen, van de goede weg kiezen.
Zoals het Exodusverhaal over de doortocht door de Rietzee vertelt over het nemen van
onbekende wegen voordat je kunt komen naar het nieuwe begin.

Uitleg bij de bloemschikking:
In de schikking op deze 4e zondag in de Veertigdagentijd worden de 8 flessen
in een achthoek geplaatst, als symbool voor het nieuwe begin.
In de flessen staan bloesemtakken die al bloeien, teer groen.

De bloemschikking verwijst naar de gelijkenis van de verloren zoon.
De zoon ‘komt tot zichzelf’. Hij realiseert zich wie hij is en waar hij vandaan komt.
En hij begint opnieuw.

Op deze zondag licht het paars van de Veertigdagentijd op naar rose,
we zien éven het licht van Pasen, dat ons vanuit de toekomst tegemoet straalt.
Zondag Laetare, Verheug je! Wees blij! Een nieuw begin.

Meditatieve tekst:
Wij bidden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven.
God, stuur ons toch uw wereld in
om liefde door te geven.
 
Verheug je
om ieder mens die thuiskomt
zoek samen
naar een nieuw begin …

SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN: VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN 2019
Vijfde zondag in de Veertigdagentijd, 7 april 2019

Inleiding:
‘Een nieuw begin’.
In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin.
Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken.
En dat we zijn liefde mogen delen met anderen.

‘Een nieuw begin’. -- Dat is het thema dat ons in deze tijd bepaalt bij de lezingen,
bij de collecten van Kerk in Actie, en bij ons eigen leven.
De symbolische bloemschikkingen deze weken tot en met Pasen beelden dit thema ook uit.

De basis voor de bloemschikkingen is het getal 8.
We zien steeds 8 flessen staan, in een bepaald patroon gerangschikt.

Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang
van wat oud is naar iets nieuws. Op de achtste dag begint, na 7 dagen, een nieuwe week.
De achtste dag wordt ook wel Opstandingsdag genoemd.

De 8 flessen worden deels bekleed door riet en grasstengels.
Het water in de flessen is zichtbaar tussen de grassen. Water staat voor iets dat nieuw leven geeft.
En ook de keuze voor riet is symbolisch. Riet staat voor buigzaamheid, meebewegen.

De Veertigdagentijd is een periode om mee te bewegen op het getij van het liturgische jaar.
Een periode om je te buigen over je leven, dingen opnieuw te bekijken, een tijd van groei en ommekeer, van keuzes overwegen, van de goede weg kiezen.
Zoals het Exodusverhaal over de doortocht door de Rietzee vertelt over het nemen van
onbekende wegen voordat je kunt komen naar het nieuwe begin.
 
Uitleg bij de bloemschikking:
Op deze 5e zondag in de Veertigdagentijd verwijst de bloemschikking naar een gelijkenis
van Jezus over een wijngaard.
Het verhaal vraagt: Wat is rechtvaardig, en wie doet recht? 
De wijngaard is een gesloten vesting; de pachters verschansen zich.
Er is geen opening om het gesprek te voeren, verzoening lijkt niet mogelijk.

Daarom is de vorm van deze bloemschikking een gesloten vierkant, het oogt compact.
De scherpe punten zijn vijandig, afwerend.

Toch is er een kans op een opening, op een nieuw begin.
God heeft zijn zoon gestuurd.
En God zoekt mensen die voor zijn wijngaard willen zorgen, met liefde en recht.
God maakt een nieuw begin met ons.

Meditatieve tekst:
Geef ons de wijsheid
om in eenvoud te leven.
 
Met geweld beschermen
dat wat rechtvaardig lijkt
met geweld nemen wat geen recht doet
bloed en wijn
een nieuw begin …

SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN: VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN 2019
Zesde zondag veertigdagentijd, 14 april 2019, Palmarum

Inleiding:
‘Een nieuw begin’.
In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin.
Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken.
En dat we zijn liefde mogen delen met anderen.

‘Een nieuw begin’. -- Dat is het thema dat ons in deze tijd bepaalt bij de lezingen,
bij de collecten van Kerk in Actie, en bij ons eigen leven.
De symbolische bloemschikkingen deze weken tot en met Pasen beelden dit thema ook uit.

De basis voor de bloemschikkingen is het getal 8.
We zien steeds 8 flessen staan, in een bepaald patroon gerangschikt.

Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang
van wat oud is naar iets nieuws. Op de achtste dag begint, na 7 dagen, een nieuwe week.
De achtste dag wordt ook wel Opstandingsdag genoemd.

De 8 flessen worden deels bekleed door riet en grasstengels.
Het water in de flessen is zichtbaar tussen de grassen. Water staat voor iets dat nieuw leven geeft.
En ook de keuze voor riet is symbolisch. Riet staat voor buigzaamheid, meebewegen.

De Veertigdagentijd is een periode om mee te bewegen op het getij van het liturgische jaar.
Een periode om je te buigen over je leven, dingen opnieuw te bekijken, een tijd van groei en ommekeer, van keuzes overwegen, van de goede weg kiezen.
Zoals het Exodusverhaal over de doortocht door de Rietzee vertelt over het nemen van
onbekende wegen voordat je kunt komen naar het nieuwe begin.

Uitleg bij de bloemschikking:
Vandaag is het Palmzondag, de 6e zondag in de Veertigdagentijd, en de bloemschikking verwijst
naar het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem.
In de schikking zijn de 8 flessen verdeeld: 4 flessen staan aan de ene kant van de ‘weg’ en 4 flessen staan aan de andere kant.
In de flessen zien we gebogen takken en palmblad geschikt, die samen als ware het een poort vormen.

Jezus Messias, op een ezel, onder de klanken en palmtakken van Psalm 118 komt Hij als grote koning de stad binnen.
Vandaag is het ‘Hosanna!’, maar in de komende week slaat dat om in ‘Kruisig Hem!’
Het feest van Palmpasen is tegelijk het begin van de lijdensweek.

Maar tóch is dit het begin van een nieuw begin…!

Meditatieve tekst:
Zijn intocht werd tot teken,
tot hoeksteen van het recht;
van vrede kwam Hij spreken,
van leven warm en echt.
Gezegend is zijn naam.
Hij heeft aan ons zijn leven
en liefde doorgegeven
tot grond van ons bestaan.

 
terug
 
 
 
 
Aanleveren kopij Tsjerkenijs
meer
 
Verslag Startzondag 2019
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.