Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Boornbergum-Kortehemmen
 
 
Diaconie Diaconie

Voorzitter:Tanja Hoeksma

Secretaris: Bina Siccama

diaconie@pg-boornbergum-kortehemmen.nl

Penningmeester: Nanne Rodenhuis

Els Zwerver, tevens Scriba van de Kerkeraad

 

Administratie Diaconie:
dhr. Nanne Rodenhuis
Banknummer diakonie: NL11 RABO 0309 0495 20 (Rabobank)

Op dit moment zijn Bina Siccama, Nanne Rodenhuis, Els Zwerver en Tanja Hoeksma onze diakenen. Nanne en Els hebben een duobaan en verdelen onderling hun taken. Els is tevens scriba van de kerkenraad. Meer informatie over de inhoud van de taken van de diakenen vindt u in het beleidsplan.

terug
 
 
 
 
Nieuws van de kerkrenrmeester, Collectebonnen
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.