Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Boornbergum-Kortehemmen
 
 
Contact Contact

Adressen Protestantse Gemeente Boornbergum-Kortehemmen
Predikant:
Ds C.E. Dahmen,
Nijewei 63A,
9212PC Boornbergum
email: carola@ds-dahmen.nl
tel.: 0512-843318
bij geen gehoor/whatsapp:06-21286446

Scriba:
Els Zwerver-Wakker,
tel.383447

Kerk Boornbergum, Westerbuorren 11, 9212 PK Boornbergum
Koster :
dhr. Wim Brendeke, tel. 382804
wimbrendeke@live.nl

Kortehemmen: de kerk is overgedragen aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken
 

Administratie Kerkrentmeesters:
dhr. Cees de Boer
Bankrekeningnummer kerkrentmeesters: NL 55 RABO 0373716591
 
Administratie Diakonie:
dhr. Nanne Rodenhuis
Banknummer diakonie: NL 11 RABO 0309049520
 
Administratie beide begraafplaatsen:
mevr. Fokje Huisman-Volberda
Banknummer kerkhoven: NL 65 RABO0373716605
begraafplaatsenbbkh@outlook.com
terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.