Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Boornbergum-Kortehemmen
 
 
Contact Contact

Adressen Protestantse Gemeente Boornbergum-Kortehemmen
Predikant:
Ds C.E. Dahmen,
Nijewei 63A,
9212PC Boornbergum
email: carola@ds-dahmen.nl
tel.: 0512-843318
bij geen gehoor/whatsapp:06-21286446

Scriba:
Els Zwerver-Wakker,
tel.383447

Kerk Boornbergum, Westerbuorren 11, 9212 PK Boornbergum
Koster :
dhr. Wim Brendeke, tel. 382804
wimbrendeke@live.nl

Kortehemmen: de kerk is overgedragen aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken
 

Administratie Kerkrentmeesters:
dhr. Cees de Boer
Bankrekeningnummer kerkrentmeesters: NL 55 RABO 0373716591
 
Administratie Diakonie:
dhr. Nanne Rodenhuis
Banknummer diakonie: NL 11 RABO 0309049520
 
Administratie beide begraafplaatsen:
mevr. Fokje Huisman-Volberda
Banknummer kerkhoven: NL 65 RABO0373716605
begraafplaatsenbbkh@outlook.com
terug
 
 
 
 
Cantorij
meer
 
Lezing duurzaamheid
meer
 
Nieuws van de kerkrenrmeester, Collectebonnen
meer
 
Gesprekskring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.