Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Boornbergum-Kortehemmen
 
 
Kladertsjerke

                   KLADDERTSJERKE – NIEUWS
 
Op zondag 18 juni j.l. vierden we voor het eerst Kladdertsjerke in onze kerk.
Het was een experiment, waarbij we het achteraf met elkaar eens waren dat het
een zeer geslaagd experiment was.
                                  
 
Tegen 11 uur wapperde een heuse ‘Kliederkerkvlag’ naast de kerkdeur in de zon.
En maar liefst 13 kinderen en 16 volwassenen druppelden de kerk binnen voor koffie, thee en limonade met kleurige, zelfgebakken cupcakes.
Nadat we met elkaar gezongen hadden ‘Goedemorgen, welkom allemaal’  volgde eerst
de uitleg van wat Kladdertsjerke precies is en daarna werd het Bijbelverhaal verteld van 
‘Mozes in het biezen mandje’.
 
Bij het ‘Samen ontdekken’ konden de kinderen een bootje maken, waarbij de spannende vraag was of het bleef drijven in de badjes met water buiten de kerk, en hoeveel gewicht het bootje kon dragen, precies dezelfde spannende vraag die de moeder van Mozes waarschijnlijk ook had, toen zij dat biezen mandje maakte voor haar kindje.
Ook werden er mooie schilderijen gemaakt over het verhaal.
En voor wie wilde was er een groepsgesprek om het thema verder uit te diepen.
 
                      
 
Bij het ‘Samen vieren’ werd eerst de Paaskaars aangestoken en zongen we ‘Kaars jij mag branden’. Daarna praatten we met elkaar gepraat over wat we ontdekt hadden, en wat het verhaal voor ons vandaag kan betekenen.
We zongen een liedje over het Bijbelverhaal ‘Klein klein kindje’.
Met elkaar danken en bidden deden we ook: danken voor alle mooie en fijne dingen die we meemaken, voor de liefde die we krijgen en mogen delen, en bidden voor wie nare dingen meemaken, voor alle mensen die bij wijze van spreken (en sommigen ook echt!) in een bootje zitten dat niet blijft drijven…, bidden ook om helpende handen, en om zegen, om elkaar te helpen, zoveel we kunnen.
Tot slot zongen we ‘Ben je groot of ben je klein, God houdt van jou’.
En dat werd dankzij de begeleiding op de piano en alle tamboerijnen en rinkelbellen en andere instrumentjes een swingend en feestelijk geheel!
 
En bij het ‘Samen eten’ vertelde iedereen over zijn of haar ‘allerlekkerste broodje’,
al deze broodjes werden op schalen gelegd en samen gedeeld…
 
‘Onze’ Kladdertsjerke heeft zich aangesloten bij de Kliederkerk van de Protestantse kerk in Nederland, en inmiddels hebben we een eigen – officiëel --  logo:
 
     
 
 
Na de zomervakantie, als het nieuwe ‘winterseizoen’ begint, hopen we weer verder te gaan met Kladdertsjerke vieren. Binnenkort prikken we de volgende data.
 
Fijn om te melden is dat Wiebe Abma de taak van coördinator voor de Kladdertsjerke
op zich heeft genomen!.
 
Iedereen die dat wil, kan mee doen met de voorbereiding.
Heb je ideeën, suggesties of wil je meer informatie,  dan kun je terecht bij
Wiebe  Abma ( ) of ds Corrie Pronk ( )
 

terug
 
 
 
 
Gemeentezondag 24 september 2017
meer
 
Rooster kindernevendienst
meer
 
Kopij Tjerkenijs
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.