Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Boornbergum-Kortehemmen
 
 
Collecte doel Collecte doel

WAAR COLLECTEREN WE VOOR


Informatie over de collecten in
augustus 2017                       

                                                                                              


 
13 augustus: Kerk in Actie/ Zending
Al jarenlang organiseert het Egyptisch Bijbelgenootschap via zondagsscholen een bijbelquiz voor kinderen van 9 tot 12 jaar.
Voor kinderen van christelijke ouders is het best lastig staande te blijven in Egypte. Daarom willen ze graag stevig in de schoenen staan als het om kennis van Bijbel en geloof gaat. Het quizprogramma helpt hen daarbij. Het is een groot succes: afgelopen jaar deden meer dan 100.000 kinderen mee. Zij bestudeerden het boek Handelingen en vulden de vragen in het quizboekje in. De 8.000 winnaars wonnen een prachtig geïllustreerd Nieuw Testament.
Dit jaar wil het Bijbelgenootschap opnieuw zo’n competitie houden, nu met 150.000 kinderen en 12.000 prijswinnaars.
Een quizboekje kost € 0,25,- per deelnemer, een Nieuw Testament voor de prijswinnaars
 € 4,-. Collecteer mee, zodat nog meer kinderen speels aan de slag kunnen met de Bijbel. 
Nieuw: U kunt ook bijdragen aan de bovenstaande collectedoelen door een bedrag over te maken op het rekeningnummer van de diaconie NL 11 RABO 0309049520 o.v.v. de datum en het collectedoel.
 
Collectebonnen:
U kunt in de kerk bij de ‘inzameling van de gaven’ ook collectebonnen in de ponkjes doen in plaats van geld. Er zijn bonnen van E 0,50 en  E 1,00 en E 2,00.
De bonnen zijn verkrijgbaar door geld over te maken naar rekeningnummer
NL 31 FVLB 06 35 80 84 63 Vermeld daarbij welke bonnen u wilt en hoeveel stuks.
 


 

terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.