Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Boornbergum-Kortehemmen
 
 
Voorstellen nieuwe predikant Voorstellen nieuwe predikant
Beste mensen,


Op 5 september was het dan zover: ik ben beginnen als jullie nieuwe predikant! De laatste tijd hebben Frederik, Francisca en ik al de kans gehad om de omgeving wat verder te verkennen (wat is het mooi hier!), thuis te raken op de Nijewei en hier en daar al wat kennis met jullie als gemeente te maken. Ik verheug me erop jullie straks te spreken, te leren kennen, te beginnen aan een gezamenlijke weg!
In dit kerkblad vinden jullie manieren hoe jullie mij kunnen bereiken: vaste telefoon, mobiel (zelfs WhatsApp/Signal), e-mail of gewoon langsgaan. Mijn bedoeling is om op woensdag en vrijdag en op afgesproken tijden (in de avond bijvoorbeeld) voor de gemeente te werken. En natuurlijk zien jullie mij ook op zondag.
Wanneer onze dochter Francisca thuis is, kan het wat lastiger zijn om me te bereiken. Maar voor dringende gevallen, schroom niet contact met mij op te nemen! Als het even kan wachten, ben ik het beste op woensdag- en vrijdagochtend te bereiken.
Jullie en ik beginnen op een bijzonder moment aan een gezamenlijke weg. De kerk is alweer een tijdje op zondag open, maar nog steeds met beperkingen. Het “gewone” leven is zowel in de hele maatschappij als ook in de kerk nog niet weer terug. Misschien komt het “gewone” ook niet terug, moet het ook niet terug komen. Heeft deze nare tijd van de corona-epidemie ook veranderingen gebracht die we omhelzen. Aan de andere kant is er nog steeds zoveel wat we missen en waar we ons zorgen om maken. Gebeurt er zoveel in de wereld dat ons doet huiveren en ons naar God doet vragen. Om hulp, om wijsheid, om genade, om solidariteit.
Ik hoop met jullie samen een weg te gaan die ons naar God doet vragen. Om te delen wanneer wij iets van liefde en hoop hebben ervaren. Om elkaar te steunen in hoop en geloof. Om elkaars hand (toch weer) vast te pakken, wanneer woorden te kort schieten. Om elkaar te helpen om op te staan, om in solidariteit te groeien, om steeds weer nieuwe mensen te worden.
Ik kwam het volgende (best wel oude) gedicht tegen van Henriëtte Roland-Holst-van der Schalk. Geschreven tegen of vlak na het einde van de Eerste Wereldoorlog. Er klinkt een aarzelend begin van iets dat nog steeds, altijd waar is. Willem Wilmink schrijft erover: “…een aarzelend begin, als van iemand die erg ziek is geweest en nu weer greep probeert te krijgen op het leven. Zowel van de eerste als van de tweede versregel lijkt meteen weer iets te worden teruggenomen: wel winnen, maar nu nog niet, wel een fluisteren, maar nog lang niet iedereen. De grote zaligheid kan ooit beginnen, als we tenminste aandachtig luisteren. De Liefde wordt bereikt, dat is het zekere weten, maar wanneer?” 30

Als we maar in dat geloof in de Liefde kunnen leven:
De zachte krachten zullen zeker winnen
in ’t eind – dit hoor ik als een innig fluisteren
in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduistren
alle warmte zou verstarren van binnen.
De machten die de liefde nog omkluistren
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen,
dan kan de groote zaligheid beginnen
die w’ als onze harten aandachtig luistren
in alle teederheden ruischen hooren
als in kleine schelpen de groote zee.
Liefde is de zin van ’t leven der planeten
en mensche’ en diere’. Er is niets wat kan storen
’t stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten:
naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.


Met een hartelijke groet,
Ds. Carola Dahmen
 
terug
 
 
 
 
Opgave Kerkdiensten
meer
 
Gemeentezondag 2021
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.