Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Boornbergum-Kortehemmen
 
 
Uitleg bloemschikking Pasen 2020 Uitleg bloemschikking Pasen 2020

Foto's zijn te zien in fotoalbum!


Symbolisch bloemschikken voor de zondagen in de veertigdagentijd, Goede Week en Pasen 2020

Het thema in deze periode is ‘Sta op’.

Als volgers van Jezus mogen wij ons niet neerleggen bij gebrokenheid en ‘voor de gemakkelijke weg’ kiezen. Daarom moeten we opstaan en samen in actie komen . Hoop bieden en recht doen aan vluchtelingen, aan kinderen in de knel en aan iedereen die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. Wij moeten geloven in delen en in beweging komen. Sta op!
Symbolische schikking :
Om in beweging te komen is er voor de meesten van ons een doel nodig. Het hebben van een stip op de horizon helpt. Een stip die ons herinnert aan het ‘waarom’, zodat we in beweging komen. Deze stip op de horizon is als uitgangspunt gekozen voor het ontwerp. De stip in het ontwerp is echter geen ingevulde ruimte, maar een open ruimte. De ruimte rond de stip is ingevuld met een weefsel van takjes. De open stip en het weefsel symboliseren de mogelijkheden die er zijn om in beweging te komen, een ieder op zijn eigen manier. Iedere zondag roepen we een ander beeld op om duidelijk te maken waarom u in beweging moet komen

Eerste zondag van de veertigdagentijd, zondag Invocabit. Dat is Latijn voor ‘Hij zal aanroepen’.
In het midden van de stip zweeft een tulp. De vorm van de tulp doet denken aan gevouwen, biddende, handen. De tulp wordt beschermd en gedragen op vleugels door 3 grote onbeschreven bladeren.
De woestijn, de plek waar Jezus was toen hij op de proef werd gesteld, is eenzaam. Leven is zoveel meer dan alleen doen wat je kunt zien, je leeft ook niet van brood alleen. Het verhaal over de ‘Grote Afleider’ in de woestijn kan voor ons een steun zijn, om ook op onze weg voort te gaan. Fier overeind staan, zoals de tulp, die met de onmiskenbare kleur heel opvallend is. Durf dat, laat je niet afleiden. Dien het léven.
Tweede zondag van de veertigdagentijd, zondag Reminiscere genoemd. Dit Latijnse woord betekent ‘Gedenk’.
Rond de stip zijn grassen als stralen tussen het weefsel geplaatst. Samen vormen de stralen een stralenkrans rond een nog niet bloeiende bloembol met een groene groeipunt. Het licht is er al, maar voor een groot deel nog niet zichtbaar.
Hoe fijn het ook is in het stralende licht te zijn en in onze geloofsgemeenschap: wij moeten aan het werk en onze opdracht ligt buiten de veilige muren van de kerk. Maar het stralende licht mogen wij meenemen als bemoediging en inspiratie.

Derde zondag in de veertigdagentijd, zondag Oculi genoemd. Oculi is Latijn voor ‘ogen’.
In de schikking staat het levende water centraal. Water waardoor wij als mensen kleur en geur mogen geven aan ons leven. In wit komen immers alle kleuren samen! In de stip hangt een glazen bol met water en een wolk van witte bloemen. De geur van de bloemen geeft ons zin in het leven, om in beweging te komen.
Vierde zondag in de veertigdagentijd, zondag Laetare.  Laetare is Latijn voor ‘verheugen’.
De vierde zondag is feestelijker dan de drie voorafgaande zondagen. De teksten blikken al vooruit naar Pasen. Op deze zondag staat ‘het zien’ centraal. De stip op de horizon is een oog geworden, een pupil waardoor alles zichtbaar wordt. Het weefsel van takken wordt bloeiend. De bloesems verkondigen de komende lente.
Vijfde zondag in de veertigdagentijd. Het Latijnse woord ‘Judica’ betekent ‘oordeel, spreek recht’.
Gedragen worden door anderen is het thema van deze schikking. Hoop hebben en houden op een betere toekomst en met liefde naast elkaar staan. In de stip is een rode roos geplaatst die staat voor liefde, betrokkenheid en leven. Zij ontstijgt als het ware het warrige en onduidelijke leven en wordt gedragen door de onderlinge verbondenheid, gesymboliseerd door de klimop.
Zesde zondag in de veertigdagentijd, Palmzondag (Palmarum).
Op deze zondag is er geen schikking i.v.m. een KSG dienst in de vGKN.

Witte Donderdag
Op de Witte Donderdag staat het dienen centraal. Jezus kiest er voor om de ander te dienen. Dit doet hij door een nederige taak uit te voeren: het wassen van de voeten. Als symbool hiervoor zijn tere kleine bloemetjes gebruikt met een grootse uitstraling en een droogdoek.
Goede Vrijdag
Door de stip zijn drie rode kruizen zichtbaar, een verwijzing naar Golgotha. Op de tafel voor de schikking zijn wat dobbelstenen gegooid. Deze stenen herinneren aan het dobbelen op Golgotha.
Pasen
Net als bij de vierde zondag staat ook op eerste paasdag ‘het zien’ centraal. Jezus leeft, hij is zichtbaar, herkenbaar en tastbaar! Ook in deze schikking wordt de stip het oog, de pupil. Rond het oog ontstaat een krans van kleinere ‘ogen’: glazen flesjes met een kleine witte bloem. Het weefsel is levend geworden door de bloesemtakken.
 
terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.