Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Boornbergum-Kortehemmen
 
 
Uitleg bloemschikkingen advent 2019 Uitleg bloemschikkingen advent 2019

Foto's zijn te zien in fotoalbum!Symbolische bloemschikking tijdens de zondagen in de adventstijd en Kerst 2019

Het thema van deze adventstijd en Kerst is ‘Geef Licht’.
In de symbolische schikkingen is het verloop van het donker naar het licht weergegeven. Dit past bij de betekenis van advent, een periode van verwachten, waarin we toeleven naar Kerst, de geboorte van Jezus.

De basis voor de adventsschikkingen bestaat uit een hoge driehoekige vorm waar omheen kransen worden geschoven. De driehoek staat symbool voor ; ik, jij en God.
De kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen, eindigen en opnieuw beginnen. De kransen worden horizontaal geplaatst; het gaat over het leven op aarde.

Eerste adventszondag: 1 december
‘God zal zijn volk verzamelen, overal vandaan. Als een herder die zijn kudde verzamelt’
Kuddes worden van oudsher verzameld binnen een omheining, vaak een omheining van prikkeldraad, om de dieren te beschermen tegen gevaar.
Het geheel van deze schikking rust op drie steunen. De krans, een oneindige cirkel van stekelig groen, is als een omheining voor de kudde, beschermend. Een sterke constructie die moeilijk te verbreken is. De drie steunen zijn stevig genoeg om alles te dragen en staan symbool voor de Drie-eenheid of zelfs voor het gezin, moeder, vader en kind.

Tweede adventszondag: 8 december
‘Hij zal rechtspreken tussen vele volken, terechtwijzen. Oorlogstuig wordt omgebouwd tot landbouwwerktuigen’
Advent is toeleven naar de komst van de Vredebrenger bij uitstek. De tweede krans is bedekt met eucalyptusblad. De olie die je daaruit kan winnen is reinigend en te gebruiken als je verkouden bent. De bladeren met de opgerolde, scherpe punten verwijzen naar wapens die onklaar zijn gemaakt. Mensen zullen vrede leren en weten dat dát leven dicht bij het hart van de Allerhoogste is. Het visioen van de wapens die zijn omgesmeed tot nuttige werktuigen hebben de heelheid van het volk op het oog en zijn daarom alleen al goed.

Derde adventszondag: 15 december
‘De Heer heeft u laten weten wat goed is en wat hij van u verwacht. Wees eerlijk en rechtvaardig, heb lief en leef met God’
Zondag, verheug je!. De derde krans is bovenop nummer twee geplaatst. Zo stijgt de schikking omhoog. De krans is versierd met takken van de levensboom, de thuja (conifeer). Erop ligt een snoer pinda’s voor de vogels van de hemel. We weten dat we op onze levensweg alleen maar hoeven te letten op ; hoe doen we recht. Onze levensopdracht is het om de mens en de schepping goed tegemoet te treden. Vogels leven van wat ze vinden, genadebrood en wij helpen ze door naar hen om te zien. Zo zien we ook naar onze medemensen om. We mogen ons hier over verheugen en ruimhartig delen van wat wij ontvangen.

Vierde adventszondag: 22 december
‘Gods belofte van zegen en genade’
De vierde en laatste krans is groen doordat hij bekleed is met klimop. Groen is  een hoopvolle kleur, de kleur van leven. Klimop is een taaie plant die altijd een weg vindt om te groeien. Een laatbloeier, die bijen en hommels nog voedsel geeft, als de rest al is uitgebloeid. De bessen zijn niet zo geliefd maar dienen meer als noodrantsoen. De plant is veelzijdig, maar we kijken er gemakkelijk over heen. Klimop staat symbool voor trouw door de sterke hechtwortels. De Eeuwige blijft trouw aan wie op de weg ten leven wil gaan. Dit is geen rechte weg  maar een weg met omwegen, zoals de kronkelige klimop.

Kerst
‘Het licht schijnt in de duisternis’
De kroon op al deze kransen is de bol in top. De tijd van wachten wordt afgerond met een bol vol licht en bloemen. De kleur is wit omdat het de kleur is van zuiverheid. Het licht symboliseert het vele licht dat het leven nodig heeft. In de kersttijd wachten we op het licht dat terugkeert aan de hemel. De bol die we hier zien is een tegenhanger van de hemel die wij als koepel waarnemen. De lichtjes zijn de sterren. Kerst zegt dat het Woord levend wordt. Woord, licht en leven zijn de drie steunpunten waarop ons geloof kan rusten.


 
terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.