Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Boornbergum-Kortehemmen
 
 
Boornbergum-Kortehemmen Boornbergum-Kortehemmen

    

Kerk Boornbergum                              Kerk Kortehemmen

Kerken in de steigers


Na een aantal jaren bleek dat  beide kerkgebouwen en de pastorie weer een grote schilderbeurt nodig hadden. Ook het zinkwerk, lei- en  loodbeslag vertoonden hier en daar slijtageplekken en scheuren. Dit veroorzaakt lekkage wat weer tot houtrot leidt.
Najaar 2010 is het buitenschilderwerk van de pastorie bijgewerkt en zijn hier en daar kleine reparaties uitgevoerd aan de woning.
Ook zijn in dit najaar alle binnenkozijnen van de kerk in Boornbergum geschilderd en afgekit.
In het voorjaar 2011 is het schilderwerk aan de buitenzijde gegund aan Klaas Akkerman, leidekken, zink- en loodwerk aan Maurix uit Tjerkwerd en het timmerwerk aan Cok Slob en Piet Reitsma.
Als leidraad voor het uit te voeren onderhoud aan de kerkgebouwen diende o.a.  de tweejaarlijkse rapportage van de Monumentenwacht.
Vanwege de huidige Arbo normen was het nodig om een steiger rond de kerk te plaatsen. Dit is een extra kostenpost die voor een deel weer in ons voordeel werkte doordat de werkzaamheden sneller en efficiënter konden worden uitgevoerd. Ook konden we hierdoor besparen op de kosten van een hijskraan. Door de wekelijkse huurlast van deze constructie zat er ook nog eens een gezonde druk op de planning.
 

Als je dan, op de steiger, een nadere nauwkeurige inspectie van de torenspits en kruis met haan en pijnappel doet, constateer je dat de begroting van kosten niet toereikend blijkt te zijn. De houten “makelaar” (houder van het 60 kilo zware kruis) is gedeeltelijk verrot, haan en pijnappel volledig verweerd, leien hier en daar verdwenen of beschadigd. De makelaar op het schip blijkt ook te zijn verrot en moet worden vervangen. Een aantal galmborden moet vernieuwd worden en zijn nu bekleed met lood, zodat ook deze jarenlang meekunnen zonder dat schilderen nodig is. Dit was niet allemaal in de begroting opgenomen. Evenals het laten vervallen van de vergaarbakken en aanbrengen van zinken i.p.v. kunststof hemelwaterafvoeren, wat niet monumentwaardig wordt bevonden.
Maar omdat de steiger er nu stond hebben we besloten om alles wat nu goed  bereikbaar was  goed aan te pakken.
Dus zijn het kruis en windvaanhouder zorgvuldig geconserveerd en zijn de haan en pijnappel opnieuw met bladgoud verguld (en dat met de huidige hoge goudkoers !!) zodat die er weer jaren mooi opstaan, wat het dorpsgezicht ook ten goede komt.
 

Bij het kerkje in Kortehemmen zijn de goten gerepareerd en voorzien van nieuw zinkwerk. De gevel- afdekkers zijn bekleed met zink zodat die niet weer geschilderd hoeven te worden. Hier zijn de vergaarbakken verwijderd en vervangen door nieuwe hemelwaterafvoeren met een “automatische” bladafvoer.
 

De familie Groenhof heeft in Boornbergum, op de valreep, nog de ramen kunnen schoonmaken met gebruik van de steiger.
Rest nog wat binnen schilderwerk in Boornbergum en daarna staan de gebouwen er de komende jaren weer netjes bij.
In het meerjaren-onderhoudsplan staan nog wel forse investeringen gepland voor o.a. aan  muren en constructie van de toren. De kosten van de werkzaamheden komen  grotendeels voor rekening van de kerk en bijdragen zijn dan ook zeer welkom.


Namens het college van kerkrentmeesters,
Okke Bosgra
 

P.s:  Er zijn een aantal foto,s van het uitzicht en de werkzaamheden door Tonni op de website van Boornbergum-Kortehemmen  geplaatst.
 

NB, in de loop van 2013 is het kerkje van Kortehemmen overgedragen aan de Stichting Fryske Alde Tsjerken, wel zullen hier gedurende de zomer diensten gehouden worden.

terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.