Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Boornbergum-Kortehemmen
 
 
Collecte doel Collecte doel
WAAR COLLECTEREN WE VOOR
 

Informatie over de collecten in mei                                   

                                   
2 juni: ‘Hospice Smelnehaven’
Hospice ‘Smelnehaven’ van VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) Zuidoost Friesland is gesitueerd aan Het Zuid 20 te Drachten.
Velen willen de laatste levensfase het liefst thuis, in de meest vertrouwde omgeving doorbrengen. Soms is dat door gezins- of woonomstandigheden niet mogelijk of kiest men heel bewust voor een andere plek dan thuis. Het hospice biedt een huiselijke en gastvrije omgeving.

9 juni: Kerk in Actie / Pinksterzending
Bijbelverspreiding op Chinese platteland

In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder de White Yi. Van de 60.000 mensen die tot deze groep behoren zijn er 40.000 christen, onder wie veel analfabeten. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de White Yi ook een bijbelvertaling. Vijf  leden van een lokale gemeente vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al klaar, ze werken nu aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen. Met de Pinksterzendingscollecte maakt u onder meer mogelijk dat ook de rest van het Oude Testament vertaald wordt.
23 juni: Project Kenia
Kerk-school-gezinsdienst

De collecte is deze keer bestemd voor het zendingsproject van Basisschool ‘By de Boarne’.  De school zet zich in voor de gehandicaptenschool van Ann Njeri in Nairobi-Ruai in Kenia. Een prachtig project waar kinderen met een beperking liefdevol worden verzorgd en opgevangen.

U kunt ook bijdragen aan de bovenstaande collectedoelen door een bedrag over te maken naar het rekeningnummer van de diaconie NL 11 RABO 0309049520 o.v.v. de datum en het collectedoel.


 

terug
 
 
 
 
Gezamenlijke dienst

  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.