Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Boornbergum-Kortehemmen
 
 
Bloemschikking Pasen 2022 Bloemschikking Pasen 2022
LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN 2022
Het jaarthema van de Protestantse kerk is dit jaar: ‘Van U is de toekomst’. Dit thema staat midden in de actualiteit van vandaag, waarin alles op losse schroeven lijkt te staan. Woorden van hoop, want God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet. Hij vraagt ons daar nu al iets van te laten zien door de zieken te verzorgen, de armen eten te geven en de vluchtelingen onderdak te bieden. Door er voor elkaar te zijn geven we de hoop van Pasen door, in het geloof dat eens alles goed zal komen. In de kerk leven we van wat we ontvangen. Genade is de grondtoon. Als basis voor de symbolische schikking wordt een conische pot gebruikt om dat ‘ontvangen’ te symboliseren. De pot wordt niet tot aan de rand gevuld om het ontvangende te benadrukken. De schikking rust op de bodem van de pot en rijkt naar boven, naar de hemel. De schikking wordt gemaakt op de rand van de pot, de verbinding met het hogere is niet alleen een zaak van ontvangen van genade. In de tijd tot Stille Zaterdag staan op de tafel 7 kaarsen. Elke zondag en op Witte Donderdag wordt er een kaars gedoofd totdat met Goede Vrijdag ook de Paaskaars wordt gedoofd. Met Pasen brandt het nieuwe licht.

1 e zondag
In de woestijn wordt Jezus op de proef gesteld. Dit gebeurt ook de mens. Vergezichten die aanlokkelijk zijn, maar niet leiden naar waar het echt om gaat. Een mens leeft niet van brood alleen. Tussen het gras zijn tarwe-aren. De primula’s, ook hemelsleutels genoemd, symboliseren datgene waar het wel om gaat; betekenisgeving. Biddag Zoals een vader een kind geen steen geeft als het om brood vraagt, zo geeft de ‘Vader in de hemel’ de Geest aan wie daarom vragen. De witte tulpen in de schikking staan symbool voor het gebed.

2 e zondag
Bij de verheerlijking op de berg lijkt het alsof de toekomst, waar Jezus het over heeft, geopend wordt. Een stem uit de wolk, verbeeld door gipskruid en pampasgras, bevestigt het Zoon-zijn van Jezus. Woordeloos blijven de leerlingen achter. Ze krijgen een hemels perspectief op Jezus. Een ervaring die alle werkelijkheid tart.
3 e zondag Wanneer we uitspreken: ”Van u is de toekomst” en we daarvan deel willen uitmaken, vraagt het van ons om zo te leven dat we tot bloei komen en vrucht dragen. Dit laat de tak met de knoppen ons zien.

4 e zondag
In de gelijkenis van de verloren zoon staat het huis van God de Vader centraal. Of je daar nu nog bent of naar terugkeert, het leven is er goed. Er is altijd een nieuwe start mogelijk. De kale groene takken en de feestelijke eerste bloesems staan symbool voor een nieuw begin.

5 e zondag
In de gelijkenis van de dood van de zoon van de wijngaardenier staat het toekomstig lijden van Jezus centraal. Jezus weet wat er gaat komen, maar ontwijkt de situatie niet. We krijgen een inkijkje in de weg die Jezus gaat om de toekomst te openen. De druiven verwijzen naar dit verhaal en naar Jezus als wijnstok.

6 e zondag Palmzondag
Aan de tafel van de Heer blikken we niet alleen terug naar het lijden en sterven van Jezus, maar ook vooruit. Brood en wijn als beeld van het feestmaal dat ooit zal zijn. Waar geen lichaam gebroken en bloed vergoten wordt. Er komen groene takken en buxus tussen de grassen als teken van Palmpasen. De aren zijn het symbool van het brood, de beker voor de wijn.

Witte Donderdag
De tekst van de voetwassing op witte donderdag herinnert ons eraan om nederig en dienstbaar te zijn. Elkaar dienen, ook dat is leven met het oog op de toekomst. De schaal en de handdoek verwijzen hiernaar. De druiven en de aren staan symbool voor het avondmaal.

Goede Vrijdag
Met het kruisteken van groene takken gedenken we de kruisiging van Jezus. De verticale lijnen symboliseren de verbinding met het spirituele, de vervulling. De horizontale lijn in het kruis wijst naar het aardse leven, het leven dat door zal gaan, zoals het zaad in de akker. De vijf rode bloemen zijn het teken van lijden en rouw.

Stille Zaterdag
Het daglicht lonkt, de nieuwe dag breekt aan en de toekomst opent zich. Er komt licht. We gaan de toekomst tegemoet. Acht is het getal van de nieuwe dag. De achtpuntige ster en de acht witte bloemen symboliseren dit.

Pasen
Waar de toekomst gesloten leek door de dood van Jezus, wordt deze op paasmorgen weer helemaal opengelegd. De Heer is opgestaan. Het einde werd een nieuw begin, van waaruit we ons richten op de toekomst. De schikking bloeit.
 
terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.